ΕΞΩΔΙΚΑ για στοιχεία ΟΜΑΔΙΚΟΥ & Γ/Σ 27/11/2015

E-mail Εκτύπωση PDF

του ΓΑΖΕΤΑ ΓΙΑΝΝΗ ως μέλους του ΣΥΝΠΕ  23/12/2015

 

συν/φοι ,ισσες μέλη του Ομαδικού και του ΣΥΝΠΕ

Η απάντηση όλων μας στις οριακά κινούμενες ενέργειες του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ως κύριου υπεύθυνου διαχειριστή του ΣΥΝΠΕ  δεν μπορεί να είναι άλλες   παρά η απαίτησή μας ως μέλη του ΣΥΝΠΕ βάσει καταστατικού και ΝΟΜΩΝ για αναλυτική και πλήρη ενημέρωση  εφ όλης της ύλης .

Η ευθύνη όλων και του καθένα χωριστά καταγράφεται και αποδεικνύεται με την έμπρακτη συμμετοχή στην νόμιμη προστασίατων δικαιωμάτων μας .

1 ) ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΠΕΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙΝΑ ΤΟΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΑΠΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ

2) η ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27/11/2015 έγινε πάλι μεθοδευμένα μόνο και μόνο για την συγκάλυψη των παρατυπιών ίσως και παρανομιών τους  καλυπτόμενοι πίσω απ τις ασάφειες του καταστατικού και της προιστορίας των ότι τλαχα με μια  ανακοίνωση στην πόρτα  του ΣΥΝΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ καθαρίσαμε δεν χρειάζεται να ασχολούνται με ατομικές ενημερώσεις κλπ κουραστικά ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΊΝΑΙΤΟ ΣΎΝΘΗΜΆΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΠΕ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

διαβάστε το περιεχόμενο των εξωδίκων μας και επικοινωνήστε μαζί μας χρειάζόμαστε την συμμετοχή σας ......

 

 

ΑΘΗΝΑ 17/12/2015

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ διαμαρτυρία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – αίτημα με ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1) Του Ιωάννη Γαζέτα, κατοίκου Πεύκης, οδός Αγ. Παρασκευής 17 & Κωνσταντινουπόλεως,

2) Του Σωτηρίου Μπακογιάννη, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών 4α,

3) Του Βασιλείου Σέρβου, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Γρ. Λαμπράκη 33, άπαντες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Προμηθευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός των Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΣΥΝ.Π.Ε» ,μέχρι την 24/8/2015 ημερομηνία πραγματοποίησης ευθύνη του ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ της κατά παράβαση των σχετικών άρθρων του καταστατικού και των Ν. 1667/86 -2515/97-3867/2010 .

ΠΡΟΣ

Τον Αστικό Συνεταιρισμό με την επωνυμία «Προμηθευτικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός των Εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος ΣΥΝ.Π.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ’ Σεπτεμβρίου, αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του, Δημήτριο Γεωργά του κυρ.

---------- ----------

Όπως καλά γνωρίζετε, είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, από 29/3/2013 μέχρι την 24/8/2015 ημερομηνία σύγκλησης ευθύνης σας , της <<έκτακτης εκλογικής Γ/Σ >> όπου αποσυρθήκαμε για συγκεκριμένους λόγους , και ως έχοντα αναμφισβήτητα περαιτέρω έννομο συμφέρον , για λόγους απαλλαγής των ευθυνών μας βάσει καταστατικού και των ανωτέρω σχετικών κλπ νόμων , διαμαρτυρηθήκαμε για την μέθοδο σύγκλησής της ,επιφυλασσόμενοι περαιτέρω , ως και της επαναληφθείσας ,ευθύνης σας την 27/11/2015 <<έκτακτης απολογιστικής >> που πραγματοποιήσατε ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΣ και άνευ ατομικής ειδοποίησης ως οφείλατε αφού η περίοδος κρίσης ήταν από 1/1/2015-31/7/2015 όπως πολλαπλώς σας είχε επισημανθεί και ΕΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΤΕ αλλά με τον τρόπο σας προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε τον τρόπο σύγκλησης των Γ/Σ που παραβαίνει σαφώς το καταστατικό και τον ΝΟΜΟ και να ξεπεράσετε τις ενστάσεις μας και τις διαμαρτυρίες μας για όλες τις Γ/Σ της τελευταίας περιόδου ήτοι 16/5/14-30/4/2015-24/8/2015 ως και την τελευταία που μας αφορά άμεσα ήτοι της 27/11/2015.

Κινείσθε με μοναδικό στόχο την έμμεση νομιμοποίηση των αντικαταστατικών ενεργειών σας που βαίνουν αντίθετα με τις επιδιώξεις των υποχρεώσεων σας και για λόγους εξασφάλισης σαφούς γνώσης και ενημέρωσης για όλα τα ζωτικής σημασίας θέματα, που μας αφορούν για την πορεία του ΣΥΝΠΕ και διασφάλισης της εποικοδομητικής συμμετοχής μας στο σύνολο των διαδικασιών του, σας καλούμε με την παρούσα όπως μας χορηγήσατε αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που έλαβε χώρα την 27/11/2015 καθώς και κατάσταση των παρόντων και ψηφισάντων στην εν λόγω ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μελών, ως και τις επί μέρους αποφάσεις που πάρθηκαν για κάθε θέμα χωριστά και όπως καταγράφηκαν στα οικεία βιβλία του ΣΥΝΠΕ των Γ/Σ ως και του Δ/Σ για την περίοδο από 24/8/2015 μέχρι 27/11/2015.

Επειδή έχουμε πρόδηλο έννομο συμφέρον, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την 24/8/2015 όπου έγινε η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ και της συναφούς της 27/11/2015 ως ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ να λάβουμε αντίγραφα των προαναφερόμενων εγγράφων, προκειμένου να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα ως προς ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ του τρόπου διενέργειας της συνέλευσης και τις ληφθείσες αποφάσεις, δεδομένης της σημασίας της συγκεκριμένης διαδικασίας χρονικά 1/1/2015-31/7/2015 και στην συνέχεια μέχρι 27/11/2015 για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού και την εν γένει πορεία του.

Επειδή έχουμε επανειλημμένα στερηθεί κατά παράβαση του ισχύοντος καταστατικού σαφούς ενημέρωσης ως προς τις διαδικασίες και το περιεχόμενο που λαμβάνουν χώρα, αποκλειόμενης με αυτό τον τρόπο της εποικοδομητικής συμμετοχής μας, ακόμα και ως απλά μέλη του ΣΥΝΠΕ σε αυτές, ενώ οι οιασδήποτε προφορικές ή γραπτές οχλήσεις μας , 18/5/2015-25/8/2015-26/8/2015-30/9/2015 -2/12/2015 βάσει των αρθρ 5-6-7-8-9-13-15-17-Ν 1667/86 για χορήγηση αντιγράφων εγγράφων, απαραίτητων για την άσκηση των νομίμων, απορρεόντων από την ως άνω ιδιότητά μας δικαιωμάτων μας, αγνοούνται επιδεικτικά.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να μας χορηγήσετε αντίγραφα των πρακτικών & αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα την 27/11/2015 καθώς και κατάσταση των παρόντων στη συγκεκριμένη συνέλευση και ψηφισάντων μελών εντός δέκα ημερών από τη λήψη της παρούσης.

Επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για την εξασφάλιση επίδειξης των ως άνω εγγράφων και για την άσκηση των απορρεόντων από το ισχύον καταστατικό δικαιωμάτων μας, στο πλαίσιο διαφύλαξης της εύρυθμης και νόμιμης λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτόν που απευθύνεται προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεώς του.

Παρακαλούμε η παράδοση των αιτουμένων να γίνει μέσω δικαστικού επιμελητή στον πρώτο ως υπογράφοντα την παρούσα εξώδικη δήλωση ΓΑΖΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ Γ .

Αθήνα, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΔΗΛΩΝ υπογράφων το παρόν ως εκπρόσωπος που θα παραλάβει και τα αιτούμενα έγγραφα

 

 

 

ΠΡΟΣ Αθήνα 4/12/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Υπαλ/λων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ νομίμως εκπροσωπούμενου

ΟΔΟΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 -8Ος ΟΡΦ

ΑΙΤΗΜΑ –ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ

Των παρακάτω, 1) ΓΑΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-κάτοικος ,Αγ Παρασκευής 17 Άνω Πεύκη Αττικής , 2) ΜΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κάτοικος Αγ Κυριακής 6 Κ Κηφισιά Αττικής 3) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Καλλικρατίδα 66 Πειραιάς-Αττικής 4) ΣΑΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Γ .Σεφέρη 41 Ν ΨΥΧΙΚΌ –Αθήνας 5) ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ κάτοικος Πεζοπούλου 3 Αμπελόκηποι Αθήνας ,ως μελών του ΣΥΝΠΕ και μελών του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ για συμπληρωματική Νοσοκομειακή περίθαλψη που υφίσταται ως έχει μέχρι την 31-12-2015 και θα ανανεωθεί για την συνέχεια ,οι οποίοι εκπροσωπούνται στο παρόν από τον πρώτο των αιτούντων δηλούντων ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΖΕΤΑ που υπογράφει για λογ/σμό τους ,

Λόγω της επικείμενης λήξης και ανανέωσης του ΟΜΑΔΙΚΟΥ μετά την 31/12/2015, έχετε υποχρέωση να εξαντλήσετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας ως μέλη του ΟΜΑΔΙΚΟΥ , το οποίο όμως είναι παράλληλα και μέλημα κάθε συμμετέχοντος.

Οφείλετε να ερευνήσετε, με ενημέρωσή των μελών του ΟΜΑΔΙΚΟΥ , την ασφαλιστική αγορά έγκαιρα, προκειμένου να βρεθεί το καλύτερο ΟΜΑΔΙΚΟ από άποψη παροχών και το οικονομικότερο από άποψη κόστους και εξυπηρέτησης των μελών.

Δεν υπάρχουν μονιμότητες στις συνεργασίες, η αγορά είναι ελεύθερη και τα πάντα αξιολογούνται ανά έτος ,επιλέγοντας το καλύτερο για την επόμενη περίοδο χωρίς βέβαια να αποκλείεται η συνέχιση μιας θετικής συνεργασίας .

Κατόπιν τούτου ζητάμε να μας παραδώσετε εντός -5- ημερών, σύμφωνα με τα σχετ άρθρα του καταστατικού, του Ν 1667/86 και κάθε άλλου σχετικού νόμου όπως ισχύει, όλα τα γενικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν το ΟΜΑΔΙΚΟ συμβόλαιο, προκειμένου κάθε μέλος, που έχει την σχετική εμπειρία, να μπορεί να ερευνήσει την ασφαλιστική αγορά και να σας υποβάλλει πρόταση για ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ , μαζί με τυχόν δικές σας προτάσεις ,οι οποίες θα αξιολογηθούν συνολικά σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ή ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που έχετε τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να συγκαλέσετε κατά τα προβλεπόμενα.

Πιο συγκεκριμένα, ΖΗΤΑΜΕ να μας παραδώσετε εγγράφως ,προκειμένου να είναι στην διάθεση της έρευνας και της διαπραγμάτευσης επί προτάσεων :

1 . Το σύνολο των ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΛΩΝ του ΟΜΑΔΙΚΟΥ ως και των συνδεδεμένων συζύγων και ενηλίκων τέκνων που καλύπτονται απ την πρώτη κατηγορία ενηλίκων μελών από 18 έως τα 70 έτη, με επί μέρους ανάλυση ανά 10ετίες ηλικιακά και τον συνολικό ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΩΝ ήτοι:

Ηλικία μελών - Αριθμός μελών - άνδρες – γυναίκες –

18-30 …………… ……….. ………….

30-45 …………… ……….. ………….

45-60 ……………. ………….. ………….

60-70 ……………. ………….. ………….

Σύνολο ………………… …………… ………….

Συνολικός αριθμός προστατευόμενων τέκνων που σπουδάζουν και καλύπτονται μέχρι τα 24 ………….ως και των καλυπτομένων ανέργων τέκνων έως 25-30 ετών ………..

Β) ομοίως τον συνολικό αριθμό 2ης κατηγορίας 70-80 ως και των συζύγων και τέκνων

2. Σε συνεργασία με την εταιρεία, να μας πληροφορήσετε εγγράφως για τις ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ νοσηλείας που δημιουργήθηκαν και πληρώθηκαν την τελευταία περίοδο, από 1/10/2014 έως την τελευταία περίοδο αξιολόγησης 30/9/2015 ή 30/11/2015 ως και τυχόν εκκρεμοτήτων αποζημιώσεων, με ονοματεπώνυμο μέλους (ΚΥΡΙΟΥ –ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ) και πλήρη στοιχεία δαπάνης (ΧΩΡΙΣ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, όπως πχ η αιτία νοσηλείας ), παρά μόνο την επισήμανση ασθένεια ή ατύχημα , όπως ημερ-εισαγωγής –ημέρες νοσηλείας- πού- γιατί -πόσο –συμμετοχή ταμείου – συμμετοχή μέλους –τελικό ποσό αποζημίωσης

3. Του συνόλου των επί μέρους δαπανών που βαρύνουν το Ομαδικό όπως προμήθειες και λοιπά λειτουργικά κόστη, που βαρύνουν το κόστος των παροχών και επηρεάζουν την τσέπη μας και τα οικονομικά μας.

4.Τα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα και τους τυχόν επί μέρους όρους ,ως και τυχόν προτιμήσεις ή περιορισμούς σε περιπτώσεις προτιμήσεων ή ελεύθερης επιλογής

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ εντός 5 ημερών από λήψεως της παρούσας, την έγγραφη ενημέρωσή μας, μέσω δικαστικού επιμελητή ,καθότι η συμπληρωματική κάλυψη υγείας όλων μας είναι επιτακτική ανάγκη λόγω της υποβάθμισης που έχει υποστεί η δημόσια περίθαλψη, την οποία πληρώσαμε και πληρώνουμε ανελλιπώς, χωρίς να αισθανόμαστε την ασφάλεια της. ΟΙ ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ

Υπογραφές μελών ΣΥΝΠΕ & ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ Ν/Π

1. ΓΑΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 17 ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 69466261446946626144

2. ΜΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 6 Κ ΚΗΦΙΣΣΙΑ ΤΗΛ 69724275446972427544

3. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑ 66 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ 69470425216947042521

4. ΣΑΒΡΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ ΣΕΦΕΡΗ 41 Ν ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451ΤΗΛ 69765678866976567886

5. ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΥ 3 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ 6914803

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεσή του επιδόσεως .

Ο ΔΗΛΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΏΝ

ΓΑΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Γ ‘’ υπογράφει ,,,, ατομικά και ως εκπρόσωπος των παραπάνω αιτούντων δηλούντων